תנועה, צורה, ארגון

%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f

תנועה, צורה, ארגון

כתב היד מתאפיין בשלושה מרכיבי יסוד:

  • תנועה (לחץ ומהירות).
  • צורה (עיצוב האותיות).
  • ארגון (העריכה על גבי הנייר).

התנועה של הכתיבה מייצגת את מזגו של האדם, הדחפים, החיוניות והאנרגיות שלו. כמו כן העירנות, טיב הפעלתנות, המוטיבציה וטיב התגובות.
התנועה היא דבר מולד (טבעי).
סימני התנועה: לחץ ופורקן הקו, זווית הכתיבה, מהירות, תנועה וחיבור אותיות.

הצורה מייצגת את יחסי הגומלין שבין האני הייחודי לבין הזולת.

הציר האנכי מייצג את פרטיותו של האדם.

הציר האופקי מייצג את עברו של האדם ועתידו.

עיצוב האותיות מייצג את התקשורת שלנו עם הסביבה.

הצורה היא דבר מולד ונרכש. היבט מודע באישיות ומשקף את הערכה העצמית, הדימוי העצמי, איך אני נראה כלפי חוץ, איך אני רוצה להיראות ומה חושבים עלי.
סימני הצורה: גודל האות, הפרש אורכי (אזורים), עיצוב האות, צורת הכתב ורוחב וצרות אנו שמים דגש על הקריאות.

הארגון הוא למעשה החלל הלבן שנוצר, כתוצאה של עצירה בכתיבה. מייצג את תהליכי הסתגלות האני במרחב, מבחינה תפקודית וחברתית. הארגון הוא דבר נרכש.

סימני הארגון: זווית הכתיבה, מרווחים, שוליים ומהלך הצורה. אנו שמים דגש על התפוסה והסדירות.

כל אחד משלושת מרכיבי היסוד מתהווה כתוצאה של  איזון/חוסר איזון של דחפים ומעצורים. איכות התיאום בין הדחפים מעצורים תקבע אם התמונה חיובית או שלילית.
זוהי תיאוריה פסיכולוגית שאדם מצוי תמיד במאבק פנימי בין הדחפים (עיקרון העונג = מה אני רוצה), לבין המעצורים (עיקרון המציאות = מה אני חייב).