תופעת הקצב וריקוד

Processed with VSCOcam with s4 preset

אחד הדברים שמאפיינים ילדים עם הפרעת קשב וריכוז הוא הקושי לעקוב אחר מספר הנחיות בו-זמנית.
הקושי לא בא לידי ביטוי רק בכיתה, כשהמורה מבקשת גם להוציא ספר מהתיק וגם להקשיב,
אלא אפילו בפעילות יומיומית:

אבא מבקש מיצחק: לך תשים את התיק שלך שלך בחדר וכאשר אתה חוזר, תביא את ספר
הטלפונים מהמטבח.
יצחק עולה לכיוון החדר אולם חוזר בידיים ריקות.
יצחק: אבא, לא מצאתי את הטלפון.
אבא: איזה טלפון? הרי בקשתי שתביא את ספר הטלפונים!

מה היא תופעת הקצב והריקוד?
מחקרים עדכניים בנושאים כמו נהיגה מסוכנת, שימוש בסמים, נשירה מלימודים, התנהגות אלימה
והתנהגות עבריינית הם רק חלק קטן ממחקרים הרואים בהפרעת קשב וריכוז  סיכון בה-בעת אנו עדים לחוויות של מדענים,
ציירים, מדינאים, חוקרים, ספורטאים ואנשי תקשורת מצליחים שמייחסים את הצלחתם להפרעת קשב וריכוז.
המשותף למחקרים ולידע הפרקטי הנצבר מהעדויות נעוץ באיכות הגורמים המתווכחים המשפיעים על מסלול
ההשלכות של הפרעת הקשב והריכוז.
כדי לאפשר קשר מעצים עם הילדים האלה חשוב לפתח את היכולת להקשיב לכמה תדרים, לנסות להבין מהי
משמעות החוויה של להיות ילד או ילדה הלוקה בהפרעות קשב וריכוז, מה נקודת הראות שלהם, מה הם הקשיים שלהם,
מהי דרך ההתנהלות שלהם. המבוגרים המשמעותיים, מורים והורים, יכולים להיות לילדים האלה מקור הגנה
והמנוע שמניע את ההתפתחות החיובית שלהם, אם ידעו איך להכיל את הקושי ובו-זמנית לראות את הילד מעבר לקושי.
כיוון שגם המורים וגם ההורים הם דמויות משמעותיות בקשר עם התלמיד תפקידם כ ??מבוגר משמעותי? ליצור מרחב
קשר בו גלום פוטנציאל לצמיחה והתפתחות, להתמודדות טובה יותר עם הלקות, לעיצוב הדימוי העצמי ותחושת הערך העצמי ולהגברת יכולת העמידות במצבים שונים. בסיס בטוח של קשר עם דמויות משמעותיות, אוהבות,
תומכות ומקבלות מקנה לילד אמונה אופטימית בנוגע לאפשרויות ההתמודדות עם הבעיה, ביטחון ברצונם הטוב
של האחרים לעזור לו ותחושה של מסוגלות עצמית להתמודד. השאלה הבסיסית בקשר זה איננה מה לא בסדר
עם הילד או הילדה, אלא איך אנחנו כדמויות מבוגרות בסביבה יכולים להיענות לצרכים המיוחדים שלהם ולהעמיד
להם גבולות ברורים וציפיות להתקדמותם.

כדי לאפשר קשר מעצים עם הילדים האלה חשוב לפתח את היכולת להקשיב לכמה תדרים, לנסות להבין מהי
משמעות החוויה של להיות ילד או ילדה הלוקה בהפרעות קשב וריכוז, מה נקודת הראות שלהם, מה הם
הקשיים שלהם, מהי דרך ההתנהלות שלהם. המבוגרים המשמעותיים, מורים והורים, יכולים להיות לילדים
האלה מקור הגנה והמנוע שמניע את ההתפתחות החיובית שלהם, אם ידעו איך להכיל את הקושי ובו-זמנית
לראות את הילד מעבר לקושי.

ADHD מוגדרת כהפרעה התפתחותית - בעיה שכבר הייתה קיימת בתום תקופת הינקות ? אף כי לא נתגלתה.
ישנן תופעות דומות ל-ADHD שמתפתחות לאחר הינקות ולכן הן מקבלות הגדרות אחרות. מקורן של הפרעות
התפתחותיות יכול להיות גנטי‏‏ או סביבתי. אם הוא סביבתי, אז הוא נרכש בתהליך ההריון, הלידה או לכל המאוחר בינקות המוקדמת.