לחץ – סוד גרפולוגי

%d7%9c%d7%97%d7%a5

הפעלת לחץ בעת הכתיבה

ככל שהאחיזה קרובה יותר לבסיס העט הלחץ חזק, הזוית ישרה, יש ביקורת אופטית רבה, הכתב קטן יותר, העיצוב מדויק יותר והכתב איטי.
ככל שהאחיזה גבוהה יותר, הזווית הופכת להיות חדה יותר והכתב גדול יותר ומרושל.
תלוי מאוד בעובי הדף, לכן תמיד נדרש מצע של דפים. רצוי לבדוק בזכוכית מגדלת.
ככל שהכתב חלש יותר מרגישים נקודות דיו מפוזרות, ככל שהלחץ חזק יותר מקבלים משהו שלם, אין נקודות אוויר. הכתב כאילו מגוהץ.
ניתן להשוות זאת ללחיצת יד. לא מדובר בכוח פיזי אלא כוח התנגדות, כוח פנימי, כוח רצון, נחישות פנימית, שום דבר לא יעצור בעדי. לחץ הוא ייחודי לכל אדם ולא ניתן לזייפו.
את הלחץ בודקים ע"י מישוש חלקו האחורי של הדף. אם הלחץ מורגש הוא חזק ואם אינו מורגש הוא חלש. לפיכך נבחין בין שלושת סוגי הלחץ הבאים:

לחץ חזק

הקשיים של הסביבה לא מפחידים את הכותב והוא מחפש אתגרים. משליט את רצונו על הנעשה. החצנה, בטחון עצמי, צמאון העשייה וההנעה, זקוק להישגים.
בכתיבה מהירה מאוד: תוקפנות, שתלטנות, רגזנות וקנאות.
הלחץ החזק מעיד על עוצמת המאבק הפנימי במעצורים הפנימיים. אנשים מתוחים, האדם מתאמץ להתגבר על התנגדויות חיצוניות כמי שמתגונן. עקשנות רבה, ביקורת עצמית, חוסר בטחון, חשדנות ודריכות.

לחץ בינוני

יכולת הכותב להשתלט על קשיים והתנגדויות בדרך מאופקת ומתונה.

לחץ חלש רמת עיצוב אותיות נמוכה

כשאין הקפדה על הצורה והיא מוזנחת ומתפזרת לכל הכיוונים, לכותב קשה להפעיל כוח רצון לאורך זמן, להתמיד, להיות שיטתי, לגלות עמידות, הכל כאן ועכשיו. אדם שלא יכול להקפיד על הפרטים.
בכתיבה מהירה: חיובי-מבוקר, אינטואיציה, ערנות שכלית אבל שטחיות. שלילי-רודף נוחות, רודף בצע והרפתקנות, קלות דעת, נמהרות והחלטיות.

לחץ חלש רמת עיצוב אותיות גבוהה

בכתיבה מהירה או מתונה: עדינות נפש, טקט, רגישות, ערנות, יכולת הסתגלות טובה, אינטואיציה.
בכתיבה איטית: חולשה זמנית שנובעת מחוסר עניין. הססנות, פחדנות, אכזבה, הפנמה, יכולה להיות גם חולשה מתמדת.

לחץ משתנה

קשיים בהתמדה, השקעה בלתי עקבית ושיטתית של אנרגיה, קפריזיות, אנרגיה לא מווסתת, סוף גירוי נמוך, בעיות נפשיות לפעמים חריפות.