התמודדות עם ילד היפראקטיבי ב “שתי מילים”.

tiphyper

1. קבל את הילד כמות שהוא, עם הקשיים המולדים ועם החיוך השובה שלו, באותה מידה.
2. שדר אופטימיות ותקווה להצלחה.
3. הדגש תמיד את החיובי שבהתנהגותו ובהנהגותיו.
4. אם הילד נכשל, תן לו הזדמנות נוספת תוך כדי כך שאתה משרה כלפיו אמפתיה, חום ואהבה ללא תנאים.
5. תן אמון ביכולות שלו, תן אמות באמירות שלו.
6. כאשר אתה משבח אותו, עשה זאת בכנות, אל תתן שבחים שאינם קיימים בו. רק את הקיים.
7. הבע כלפיו כבוד והערכה ללא סייגים. זה חשוב מאוד להתפתחות האישית שלו.
8. בכל מצב, כאשר אתה מעודד אותו, התייחס בעידוד למעשה שעשה. ואילו בשבח, התייחס לעושה, התייחס אליו.

המלצות בתחום החברתי:
1. מומלץ לתת לילד תפקיד בכיתה, כגון: מחיקת הלוח, השקיית העציץ וכו'.
זאת על מנת להגביר את מחויבותו למסגרת בה הוא שוהה.
2. עודדו, תמכו, שבחו, אך אל תהפכו את הילד לחריג ? השתמשו באותם האמצעים גם עבור ילדים אחרים.
3. תנו לתלמיד אפשרות להתבלט באותם תחומים בהם הוא חזק, באותן 5 הדקות ה"מבוזבזות" תקנו את עולמו,
תשפרו את דימויו העצמי ומעמדו בכיתה. לעיתים קרובות ההפרעה גורמת לקריאה לקויה של קודים חברתיים.
תיווך והמללה, יכולים לעזור לתלמיד להבין את הסיטואציה באופן נכון ולמנוע בעיות מיותרות.